Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna mienia

To profesjonalna i skuteczna usługa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym naszej firmie obiektom, do której wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w zakresie łączności.

Głównym elementem tej usługi, polegającej na obecności naszego pracownika na danym obiekcie, jest właściwa, selektywna polityka kadrowa naszej firmy. Odpowiednio wykwalifikowani, odpowiedzialni i komunikatywni pracownicy, przygotowani do ochrony danego obiektu zgodnie z przyjętym instruktażem, gwarantują wykonanie usługi najwyższej jakości.

Dodatkowymi elementami systemu ochrony dającym naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa, gwarantującym spokój i satysfakcję są rewidenci ochrony i grupy interwencyjne. Rewidenci ochrony zapewniają stały nadzór nad poszczególnymi pracownikami ochrony obiektów oraz stałą kontrolę stanu zabezpieczenia obiektu, natomiast grupy interwencyjne (GSR – Grupy Szybkiego Reagowania) są wsparciem pracowników w sytuacjach szczególnego zagrożenia, wzywanym za pośrednictwem łączności radiowej.

Ochrona fizyczna osób

To oferta specjalistyczna, odpowiednia dla bardzo wymagającego Klienta. W związku ze specyfiką tej formy ochrony, związanej z dużymi wymaganiami w zakresie predyspozycji psychofizycznych, sprawności fizycznej oraz odpowiednich kwalifikacji pracowników realizujących usługę, nasza firma do świadczenia tego zakresu usług deleguje najbardziej doświadczonych, najlepiej przygotowanych i cieszących się nieposzlakowaną opinią kadry zarządzającej.

Ochrona fizyczna osób polega na zapewnieniu pewnej nietykalności osobie korzystającej z tej usługi, wymaga stuprocentowego zaufania z obu stron. Usługa ta realizowana jest najczęściej w miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie ludzkie życie narażone jest na szczególne zagrożenie.

Gdzie wykonujemy ochronę fizyczną mienia?

Potrzebujesz ochrony? Zgłoś się do nas !

Działamy w pełni legalnie, w oparciu o koncesje nr K-1875/90 i  nr L-2140/00 wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej.