Grupy szybkiego reagowania (GRS)

Skuteczny monitoring obiektów nieodłącznie wiąże się z obecnością Grup Szybkiego Reagowania (GSR). W ich skład wchodzą specjalnie wyselekcjonowani agenci ochrony, cechujący się umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji, profesjonalnym przygotowaniem pod względem psychologicznym i fizycznym oraz znajomością przepisów prawa i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia. Warunkiem kluczowym dla efektywnych działań grup interwencyjnych jest czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia w centrum operacyjnym a rozpoczęciem interwencji przez pracowników.

Właściwy, bardzo selektywny, wieloetapowy proces rekrutacji oraz odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe, w tym tabor nowoczesnych samochodów Biura Ochrony Mienia INPULS. W ramach Systemu Zdalnej Ochrony INPULS firma nasza opracowuje i stale modyfikuje program rozlokowania GSR na terenie miasta

Zaufaj specjalistom dbającym o Twoje bezpieczeństwo każdego dnia.

Skontaktuj się z nami, dobierzemy zakres działań do Twoich potrzeb.

Jak to robimy?

01. Natychmiastowe dotarcie do obiektu

Po zgłoszeniu interwencji, GRS w jak najkrótszym czasie dociera na miejsce zdarzenia.

02. Wyeliminowanie zagrożenia

GRS podejmuje działania, które neutralizują czynnik zagrażający życiu i dobrom materialnym.

03. Stała łączność z policją, strażą pożarną i pogotowiem

Operator bazy ma stałą łączność z jednostką policji, pogotowia i straży pożarnej, aby w razie potrzeby wezwać ich na miejsce zdarzenia.

GRS podejmuje działanie gdy otrzyma sygnał:

Potrzebujesz ochrony? Zgłoś się do nas !

Działamy w pełni legalnie, w oparciu o koncesje nr K-1875/90  i nr L-2140/00 wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej.