Strategia firmy - MISJA 7 "S"

Biuro Ochrony Mienia „INPULS” to firma rozwijająca się, otwarta i nastawiona na Klienta. Dlatego też opracowaliśmy strategię rozwoju naszej firmy, zmierzającą do celu głównego, czyli stałego podnoszenia jakości oferowanych usług. W przyjętym katalogu celów operacyjnych, zadań i procedur mających ułatwić osiągnięcie celu strategicznego, na pierwszy plan wybija się spis obowiązujących zasad działania naszej firmy.

Jest to swoista „konstytucja”
Biura Ochrony Mienia „INPULS”
nazywana

MISJĄ 7 „S”


Staranność - Szybkość - Skuteczność – Sumienność – Stabilność – Spokój – Satysfakcja


S jak STARANNOŚĆ, SUMIENNOŚĆ – w realizacji każdego zadania, każdej usługi
S jak SKUTECZNOŚĆ, SZYBKOŚĆ   – w działaniu dla dobra Klientów
S jak STABILNOŚĆ – w funkcjonowaniu naszej firmy i relacjach z Klientami
S jak SPOKÓJ i SATYSFAKCJA – naszych Klientów z jakości oferowanych usług

  • Dodaj link do:
  • facebook.com