Konwojowanie

Nasza oferta » Konwojowanie

Oddzielnym segmentem usług świadczonych przez Biuro Ochrony Mienia „INPULS” należy konwojowanie wartości. To ten rodzaj usług z naszej oferty, który świadczymy z myślą o Klientach, którzy w przewożeniu przesyłek wartościowych cenią sobie najbardziej bezpieczeństwo, profesjonalizm, staranność i szybkość.
W słowniku pracowników „INPULS-u” konwojowanie to ochrona przenoszonych lub przewożonych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych przez właściwie wyszkoloną i wyposażoną, działającą według określonej procedury zgodnej z literą prawa, poruszającą się po wcześniej rozpoznanej i zaplanowanej trasie, wydzieloną grupę konwojentów. Dlatego też do realizacji tej szczególnie trudnej i niebezpiecznej usługi  oddelegowujemy pracowników odpowiedzialnych,  sprawdzonych, z długim stażem, potrafiących radzić sobie ze stresem.

Załogi konwojowe są wyposażone w środki ochrony osobistej, broń palną oraz środki łączności radiowej. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do konwojowania lub inkasa wartości pieniężnych są do tego odpowiednio przystosowane, posiadają wymagane certyfikaty i odpowiednie atesty. Samochody pochodzą z nowoczesnego i licznego taboru Biura Ochrony Mienia „INPULS”. Są wyposażone w systemy GPS umożliwiając dyżurnym Centrum Monitorowania „INPULS” ciągłą ich obserwację. Konwojenci są również w stałym kontakcie z Grupami Szybkiego Reagowania Przewożone wartości pieniężne ubezpieczone są od rabunku lub zniszczenia w czasie transportu.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com