Zezwolenia i koncesje

Biuro Ochrony Mienia "INPULS" prowadzi w pełni legalną działalność, w świetle obowiązujących przepisów prawa,  na podstawie następujących dokumentów:

•  Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-2140/00 z dnia 21.12.2000
•  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie
•  Bezterminowe zezwolenie na posiadanie broni obiektowej.
•  Ubezpieczenie naszej działalności na podstawie Polisy OC zawartej
    w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – suma ubezpieczenia 3. 000. 000,00  zł
•  Pozwolenia radiowe: RRL/F/F/59/2006, RRL/F/A/0118/2009 (dwie częstotliwości)

Posiadanie wymienionych koncesji i zezwoleń pozwala na realizację naszej misji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom i powierzonemu mieniu na terenie całego kraju.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com