Ochrona imprez

Nasza oferta » Ochrona imprez

To specyficzny zakres usług realizowanych przez Biuro Obsługi Mienia „INPULS”, z którego organizatorzy imprez korzystają okolicznościowo.
Świadczymy usługi ochrony imprez masowych odbywające się w obiektach zamkniętych i na terenach otwartych, zgodnie z "Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych" z dnia 20 marca 2009 roku (z późniejszymi zmianami).

Zabezpieczamy również imprezy rekreacyjne, okolicznościowe, pikniki, koncerty, wystawy, imprezy zamknięte organizowane przez firmy, bankiety, zawody sportowe.

Do ochrony imprez wyznaczeni są specjalnie wyszkoleni, jednakowo umundurowani pracownicy ochrony z ukończonym kursem w zakresie ochrony bezpieczeństwa imprez masowych. W trakcie trwania imprezy nieodzownym elementem właściwego zabezpieczenia jest zapewnienie łączności bezprzewodowej pomiędzy pracownikami ochrony.

Na życzenie Klienta sporządzamy Plan Zabezpieczenia Imprezy Masowej wymagany do uzyskania pozwolenia na jej organizację. W pełni profesjonalna ochrona uwzględniająca charakter i potencjalnych odbiorców imprezy, ścisłe współdziałanie z organizatorem imprezy a także ze służbami miejskimi: Policją, Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych przez nas usług w tym zakresie.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com