Ochrona fizyczna mienia

Nasza oferta » Ochrona fizyczna mienia

To profesjonalna i skuteczna usługa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym naszej firmie obiektom.
Biuro Ochrony Mienia „INPULS” dążąc do świadczenia usług ochrony na możliwie najwyższym poziomie, do realizacji tej formy ochrony wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w zakresie łączności.

Głównym elementem tej usługi, polegającej na obecności naszego pracownika na danym obiekcie, jest właściwa, selektywna polityka kadrowa naszej firmy. Odpowiednio wykwalifikowani, odpowiedzialni i komunikatywni pracownicy, przygotowani do ochrony danego obiektu zgodnie z przyjętym instruktażem, gwarantują wykonanie usługi najwyższej jakości.

Dodatkowymi elementami systemu ochrony dającym naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa, gwarantującym spokój i satysfakcję są: rewidenci ochrony i grupy interwencyjne. Rewidenci ochrony zapewniają stały nadzór nad poszczególnymi pracownikami ochrony obiektów oraz stałą kontrolę stanu zabezpieczenia obiektu, natomiast grupy interwencyjne (GSR – Grupy Szybkiego Reagowania) są wsparciem pracowników w sytuacjach szczególnego zagrożenia, wzywanym za pośrednictwem łączności radiowej.


W ramach naszej oferty proponujemy
profesjonalną ochronę:

• obiektów biurowych,
• obiektów przemysłowych,
• obiektów  handlowych,
• obiektów usługowych,
• posesji prywatnych,
• budynków mieszkalnych i osiedli,
• garaży i parkingów samochodowych.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com