O firmie


Bardzo ważnym atutem Biura Ochrony Mienia „INPULS” jest zgrany, zmotywowany i profesjonalnie przygotowany zespół pracowników, któremu bez obaw mogą Państwo powierzyć bezpieczeństwo własne lub swojego mienia. Kandydaci do pracy w naszej firmie przechodzą wieloetapowy proces rekrutacji, sprawdzający ich nie tylko pod względem umiejętności, posiadanej wiedzy, fachowości,   ale także pod względem osobowościowym, gwarantującym dbałość o odpowiedni kontakt z klientem  i pozytywny wizerunek firmy. Ponadto nowo przyjęci pracownicy, poza obowiązkowym okresem próbnym, kierowani są na początku swojej pracy do ochrony obiektów o mniejszym zagrożeniu i odpowiedzialności.

Nasz personel, poza fachowym przygotowaniem charakteryzuje się pracowitością, uczciwością i wysoką kulturą osobistą, a gotowość do nieustannego ćwiczenia w celu podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji gwarantuje niezawodność w działaniu naszej firmy oraz poczucie, że zapewniamy naszym klientom najwyższy standard usług w zakresie ochrony osób i mienia.

Nie bez znaczenia jest fakt, że większość pracowników naszej firmy posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczoną klauzulą "tajne". Warto również podkreślić, że w zależności od rodzaju chronionego mienia nasi pracownicy wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego oraz łączność radiową umożliwiającą stały kontakt z bazą dyspozytorską INPULS-u.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą Biura Ochrony Mienia „INPULS”, obejmującą: ochronę fizyczną mienia, ochronę osób, konwojowanie, GSR (Grupy Szybkiego Reagowania), monitoring, techniczną ochronę mienia oraz usługi sprzątające.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com