Grupy szybkiego reagowania (GRS)

Nasza oferta » Grupy szybkiego reagowania (GRS)

Skuteczny monitoring obiektów nieodłącznie wiąże się z obecnością Grup Szybkiego Reagowania (GSR). W ich skład wchodzą specjalnie wyselekcjonowani agenci ochrony, cechujący się umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji, profesjonalnym przygotowaniem pod względem psychologicznym i fizycznym oraz znajomością przepisów prawa i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia. Warunkiem kluczowym dla efektywnych działań grup interwencyjnych jest czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia w centrum operacyjnym a rozpoczęciem interwencji przez pracowników.

Właściwy, bardzo selektywny, wieloetapowy proces rekrutacji oraz odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe, w tym tabor nowoczesnych samochodów Biura Ochrony Mienia „INPULS”. W ramach Systemu Zdalnej Ochrony INPULS firma nasza opracowuje i stale modyfikuje program rozlokowania GSR na terenie miasta.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com